powoływać


powoływać
Powołać coś do życia «zapoczątkować, utworzyć coś»: Szpitalom pomagają również samorządy i fundacje powoływane do życia przez prywatne i państwowe firmy. ŻW 27/12/2001.
Bóg kogoś powołał do swojej chwały zob. chwała 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • powoływać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, powoływaćłuję, powoływaćłuje, powoływaćany {{/stl 8}}– powołać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, powoływaćam, powoływaća, powoływaćają, powoływaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powoływać — → powołać …   Słownik języka polskiego

  • powoływać – powołać — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}do życia {{/stl 13}}{{stl 7}} założyć, zainicjować, zapoczątkować coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Powołano do życia kolejną partię. Powoływać do życia nową organizację, zrzeszenie, klub sportowy, bibliotekę. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powoływać – powołać pod broń — {{/stl 13}}{{stl 7}} mobilizować, wcielać do armii : {{/stl 7}}{{stl 10}}W trzecim roku wojny zaczęto powoływać pod broń coraz młodsze roczniki poborowych. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powoływać się – powołać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}{na kogoś, coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} mówiąc, pisząc o czymś, wskazywać na coś (wypowiedzi, stwierdzenia, fakty, zdarzenia itp., które miały miejsce) w celu poparcia swojej racji, sprawy, uzasadnienia czegoś lub skłonienia,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powołać — dk I, powołaćam, powołaćasz, powołaćają, powołaćaj, powołaćał, powołaćany powoływać ndk VIIIa, powołaćłuję, powołaćłujesz, powołaćłuj, powołaćywał, powołaćywany 1. «ustanowić, wyznaczyć, wybrać kogoś na coś, do czegoś; desygnować» Powołać… …   Słownik języka polskiego

  • aklamować — ndk a. dk IV, aklamowaćmuję, aklamowaćmujesz, aklamowaćmuj, aklamowaćował, aklamowaćowany daw. «witać, powitać okrzykiem; uznawać, uznać; powoływać, powołać» Okrzyki aklamujące. Aklamować wybór nowego władcy. ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • formować — ndk IV, formowaćmuję, formowaćmujesz, formowaćmuj, formowaćował, formowaćowany 1. «nadawać czemuś określoną formę, kształt; kształtować, wyrabiać» Formować czyjś charakter, pogląd na świat, umysł. 2. «organizować coś, ustanawiać, powoływać do… …   Słownik języka polskiego

  • mobilizować — ndk IV, mobilizowaćzuję, mobilizowaćzujesz, mobilizowaćzuj, mobilizowaćował, mobilizowaćowany 1. «przygotowywać kraj do działań wojennych, dokonywać mobilizacji; powoływać rezerwistów do czynnej służby wojskowej» Mobilizować armię, flotę. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • przepis — m IV, D. u, Ms. przepissie; lm M. y 1. «wskazówka, zwykle pisana, określająca sposób wykonywania, robienia czegoś (zwłaszcza sposób przyrządzania jakiejś potrawy); recepta, zasada, prawidło, reguła» Przepis lekarski. Przepisy ortograficzne,… …   Słownik języka polskiego